Dienstverlening InFiXs

Daar waar de meeste accountants met name geïnteresseerd zijn in het verleden, richt InFiXs zich ook uitdrukkelijk op de toekomst.
Daar liggen immers uw kansen.
Welkom bij InFiXs

InFiXs Accountants is opgericht in 2013 vanuit de overtuiging dat de financiële dienstverlening in het MKB anders en beter kan. InFixs ondersteunt ondernemers die willen doorgroeien, maar even niet weten hoe dat gecontroleerd te doen. Ondernemers die behoefte hebben aan een kritisch klankbord zonder ze naar de mond te praten.

Interim oplossing InFiXs

InFiXs biedt interim oplossingen voor ondernemers. InFiXs zorgt voor gekwalificeerde accountants, controllers of administrateurs tijdens:
• pieken in het werk;
• wegwerken van achterstanden;
• opdrachten van tijdelijke aard.


Over InFiXs

Een infix is een teken dat wordt ingevoegd in een woord, een woord dat wordt ingevoegd in een record, een record in een bestand, enz. om aldus een nieuwe betekenis te vormen. Deze nieuwe betekenis is afgeleid van die waar het infix aan is toegevoegd.


Visie

Onze passie is informatie, zowel financieel als niet financieel. De filosofie van InFiXs is dat elke ondernemer, klein of groot, zelf voldoende inzicht dient te krijgen in zijn bedrijfsrisico's, bedrijfsresultaten en financiële positie. Door inzicht in risico's en actuele cijfers bent u als ondernemer in staat om weloverwogen keuzes te maken. InFiXs helpt de ondernemer om te sturen op actuele cijfers. InFiXs is gericht op het aanbrengen van structuur, rust, groeipotentieel en verbetering van uw onderneming.

Bij ons kunt u terecht voor uiteenlopende zaken op gebied van boekhouding, administratie en organisatie. Onze werkzaamheden lopen uiteen van:

  • het opzetten en tijdelijk voeren van een boekhouding tot
  • het opstellen van interne financiële overzichten.
  • het geven van adviezen bij de inrichting van bedrijfsprocessen tot
  • het komen tot toereikende sturingsinformatie

Soms zijn onze werkzaamheden van tijdelijke aard, bijv. vervanging bij ziekte of een éénmalig advies. Soms hebben ze een langdurig karakter waarbij wij opereren als sparring partner. InFiXs richt zich op zowel starters, MKB ondernemingen als accountantsorganisaties zelf.

Sturen op actuele cijfers

Contact

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw bedrijf en de toekomst? Heeft u behoefte aan een second opinion? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op:

Richard Flapper

T: 06-102 43 686
 rflapper@infixs.nl.