InFiXs, meer dan accountants en adviseurs

InFiXs is niet zomaar een accountants- of administratiekantoor. Het heeft een eigen filosofie: InFiXs wil de verbindende factor zijn tussen de financiële administratie en de ondernemer. De filosofie van InFiXs is dat elke ondernemer, klein of groot, zelf voldoende inzicht dient te krijgen in zijn bedrijfsresultaten en financiële positie. InFiXs is gericht op het aanbrengen van structuur, rust, groeipotentieel en verbetering van uw onderneming. InFiXs zorgt ervoor dat uw cijfers actueel en betrouwbaar zijn, dat u maandelijks kunt sturen en dat u op het juiste moment wordt ondersteund door ervaren vakspecialisten.

Ondernemingsplan

Bedrijfsrisico's

Meten is weten

Ondernemen met een plan

Ondernemen is vooruit zien. Uw kansen liggen immers in de toekomst en niet in het verleden. Samen kunnen we zorgen voor een goed doordacht strategisch jaarplan voor uw onderneming. De basis van het jaarplan zijn de resultaten en ontwikkelingen van uw onderneming uit het verleden en uw persoonlijke en zakelijke wensen naar de toekomst.

Inzicht in bedrijfsrisico’s

Vaak komt de jaarrekening gereed nadat het nieuwe boekjaar al weer maanden bezig is. Wat voor nut heeft een plan als pas achteraf, bij het opstellen van de jaarrekening, zichtbaar is hoe u het heeft gedaan? Wat voor nut heeft een jaarrekening als inzicht in de belangrijkste risico’s ontbreekt? Hoe betrouwbaar en actueel is uw financiële informatie?

Plan en prestatie meetbaar maken

InFiXs zorgt ervoor dat uw resultaten ook gedurende het jaar voldoende inzichtelijk zijn. Dit kan o.a. door:

 • Sturing op cash:
  • target omloopsnelheden of termijnen van voorraden, debiteuren of crediteuren, onderhandenwerk analyses, cashflow forecast enz.
 • Sturing op marges en opbrengsten:
  • omzetten, marges, inkoop- en verkoopprijzen, kostprijzen, bezettingsgraden enz.
 • Sturing op kosten:
  • budgettering kosten, werkelijke kosten versus (maand)budget enz. 
 • Sturing van onderneming:
  • specifieke prestaties indicatoren waarop uw onderneming en uw mensen gestuurd kunnen worden, branche specifieke indicatoren enz.

Regelmatige terugkoppeling, actuele cijfers

Iedere maand, nadat de administratie is bijgewerkt, rapporteren wij actuele financiële cijfers. Wij voegen de benodigde niet-financiële informatie toe aan onze rapportage. De informatie zullen we naar u terugkoppelen zodat u in staat bent om op tijd bij te sturen.