Dienstverlening InFiXs

InFiXs is een jong enthousiast accountants- en administratiekantoor. InFiXs wil de verbindende factor zijn tussen de financiële administratie en de ondernemer. Op deze manier kunnen wij desgewenst ook opereren als sparringpartner voor onze klanten.


over DIENSTEN

Welkom bij InFiXs

InFiXs Accountants is opgericht in 2013 vanuit de overtuiging dat de financiële dienstverlening in het MKB anders en beter kan. InFiXs wil dé verbindende factor zijn tussen de financiële administratie en de ondernemer. Daar waar de meeste accountants met name geïnteresseerd zijn in het verleden, richt InFiXs zich ook uitdrukkelijk op de toekomst. Daar liggen immers uw kansen.

Get started today

Interim oplossing InFiXs

InFiXs biedt interim oplossingen voor ondernemers. InFiXs zorgt voor gekwalificeerde accountants, controllers of administrateurs tijdens:
• pieken in het werk;
• wegwerken van achterstanden; 
• opdrachten van tijdelijke aard.


over INTERIM

Over InFiXs

Een infix is een teken dat wordt ingevoegd in een woord, een woord dat wordt ingevoegd in een record, een record in een bestand, enz.  om aldus een nieuwe betekenis te vormen. Deze nieuwe betekenis is afgeleid van die waar het infix aan is toegevoegd.


over INFIXS

Visie

De filosofie van InFiXs is dat elke ondernemer, klein of groot, zelf voldoende inzicht dient te krijgen in zijn bedrijfsresultaten en financiële positie. Door inzicht in actuele cijfers bent u als ondernemer in staat om weloverwogen keuzes te maken. InFiXs helpt de ondernemer om te sturen op actuele cijfers. InFiXs is gericht op het aanbrengen van structuur, rust, groeipotentieel en verbetering van uw onderneming.

Bij ons kunt u terecht voor uiteenlopende zaken op gebied van boekhouding, administratie en organisatie. Onze werkzaamheden lopen uiteen van:

  • het opzetten en voeren van een boekhouding tot
  • het opstellen en controleren van jaarrekeningen en financiële overzichten.


  • het geven van adviezen bij de inrichting van bedrijfsprocessen tot
  • het komen tot toereikende sturingsinformatie

Soms zijn onze werkzaamheden van tijdelijke aard, bijv. vervanging bij ziekte of een éénmalig advies. Soms hebben ze een langdurig karakter, bijv. het jaarlijks opstellen van jaarrekeningen of belastingaangiftes. InFiXs richt zich op zowel starters, MKB ondernemingen als accountantsorganisaties zelf.

Sturen op actuele cijfers

Contact

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw bedrijf en de toekomst? Heeft u behoefte aan een second opinion? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op:

Richard Flapper

T: 06-102 43 686
 rflapper@infixs.nl.